ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑΦΥΛΟ   :                        ΑΓΟΡΙ                                          ΚΟΡΙΤΣΙ

ΗΛΙΚΙΑ:      15-16               17-18                18-

1. Έχεις γίνει ποτέ θύμα σχολικής βίας;       Ναι                       Όχι

2    Αν ναι ποιας μορφής βίας;    Σωματικής …………..
                                                    Λεκτικής……………..
            (Τσεκάρετε τα σωστά )  Ψυχολογικής…………
                                                    Σεξουαλικής………
                                                    Διαδικτυακής……….

3. Έχεις ασκήσει ποτέ οποιαδήποτε μορφή βίας;

4 . Έχεις γίνει ποτέ μάρτυρας ενός περιστατικού βίας;
   
5. Τι είδους περιστατικό ήταν  : Σωματικής …………..
                                                    Λεκτικής……………..
            (Τσεκάρετε τα σωστά )  Ψυχολογικής…………
                                                    Σεξουαλικής………
                                                    Διαδικτυακής……….

6. Σε αυτή τη περίπτωση ποια ήταν η θέση σου;
   Υπεράσπισης    Έμπρακτης ,     Αδιαφορίας ,   Μήνυσης του περιστατικού

7.Θεωρεις την ύπαρξη της σχολικής βίας σωστή;

8. Η παρέα σου αποτελείται  από άτομα που έχουν ή συνεχίζουν να βιαιοπραγούν σε βάρος συμμαθητών /συμμαθητριών σου; Ναι                 Οχι

9. Πιστεύεις πως τα ΜΜΕ επηρεάζουν αρνητικά την συμπεριφορά των νέων με αποτέλεσμα να προκαλούν βία;       Ναι                   Οχι

10. Συμβάλλει το σχολείο στη καταπολέμηση της σχολικής βίας ; Ναι      Οχι

11. Σου έχει ασκήσει κάποιο είδος βίας κάποιο από τα μέλη της οικογένειας σου;

12. Σου έχει ασκηθεί ποτέ βία από κάποιον καθηγητή ή καθηγήτρια;  Ναι    Όχι

13.Πιστευεις πως  άτομα με  εθνική ,θρησκευτική ή άλλη ετερότητα γίνονται συχνά θύματα  ή θύτες σχολικής βίας;             Ναι              Όχι
 Αν  ναι ποσοτικά τους χαρακτηρίζεις ως θύματα ή  θύτες;